COVID-19 İşitme Kaybına Mı Neden Oluyor?

3 Şubat 2021
İngiltere’de COVID 19’un diğer sağlık sorunlarıyla ilişkisi ile ilgili sıkça başvurulan uzmanlardan biri olan Manchester Odyoloji ve Sağırlık Merkezi’nin (MacCAD) Direktörü Prof. Kevin Munro, virüsün işitme mekanizmasına zarar verip vermediğini...

Bazı Baş Ağrıları Kulak Çınlaması ve Ani İşitme Kaybı Riskini Yükseltiyor

2 Şubat 2021
Tayvan’da yapılan son araştırmalar, migren dışı baş ağrısı çeken hastaların kulak çınlaması, sensörinöral işitme bozukluğu ve ani işitme kaybı açısından kronik baş ağrısı olmayanlara göre önemli ölçüde daha fazla risk...

Bebeklerdeki Kalıcı İşitme Kaybı, İletişimin En Temel Aşamalarını Olumsuz Etkiliyor

1 Şubat 2021
Birleşik Krallık’taki Sheffield Üniversitesi’ndeki psikologlar tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, mimik ve işaretsel davranışları içeren erken sözel olmayan iletişim becerileri, bebeklerdeki kalıcı işitme kaybından ciddi şekilde etkilenebilir. Akademisyenler, bebekleri incelerken...

İşitme Kaybının Demans Üzerindeki Etkisi

21 Aralık 2020
İşitme kaybı ve demans arasındaki ilişki günümüzde birçok araştırmacı tarafından incelenmektedir. Araştırmalar işitme kaybının demansa neden olabileceğini ileri sürseler de ikisi arasında nedensel bir ilişki olup olmadığı tam olarak bilinmiyor....

İşitme Kaybı ve Duyguları

3 Aralık 2020
Muhtemelen hepimizin rahatsız veya sinirli hissettiğimiz konuşmalar yaptık. Belki de konuştuğumuz kişi bizi rahatsız eden bir konuyu gündeme getirdi ya da bizi yanlış şekilde ovuşturdu. Bu olduğunda, “Tamam, her neyse” diyerek yanıt...

Méniére Hastalığı

23 Ağustos 2019
MÉNİÈRE HASTALIĞI NEDİR? Rahatsızlığın adı Fransız hekim Prosper Ménière’den geliyor. Ménière, 1861’de Vertigo atakları, kulak çınlaması ve işitme kaybının, düşünülenin aksine, beyinden ziyade, iç kulak kaynaklı olduğunu teorileştirdi. Ménière Hastalığı,...

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo

23 Ağustos 2019
14 SORUDA BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTIGO (BPPV) BPPV Nedir? Benign Paroksismal Poziyonel Vertigo (BPPV), en sık görülen iç kulak problemi ve Vertigo nedenidir. BPPV spesifik bir tanıdır ve tanımdaki her...

Vertigo Tedavisi

23 Ağustos 2019
VERTİGO(BAŞ DÖNMESİ) TEDAVİSİ İÇİN YANLIŞ ADRESTE OLDUĞUNUZU NASIL ANLARSINIZ? Vertigo (baş dönmesi) bir hastalık değil, bir belirtidir. Bu nedenle altta yatan neden araştırılamadıkça baş dönmesinin tedavisi konusunda başarı sağlanması zordur....

Servikal Vertigo

23 Ağustos 2019
SERVİKAL VERTİGO NE TÜR BİR RAHATSIZLIK? Servikal Vertigo, boyun kaynaklı bir problem nedeniyle yaşanan baş dönmesidir. Zayıf ve yanlış boyun duruşu, boyun hastalıkları veya travması, bu duruma neden olabilir. Servikal...