Yapay Zekâ Kulak Çınlaması Teşhis ve Tedavisinde Yeni Ufuklar Açabilir

Yapay Zekâ Kulak Çınlaması Teşhis ve Tedavisinde Yeni Ufuklar Açabilir

Avustralya, Melbourne’daki Bionics Enstitüsü araştırmacıları tarafından geliştirilen bir algoritma, uzmanların hastalarının kulak çınlamasını (tinnitus) algılaması ve objektif olarak ölçmesini sağlayabilir.

Çığır açan buluş, sese ilişkin beyin kan akışı aktivitesi ölçümlerinin kalitesinin giderek iyileştirilmesine olanak tanıyan işlevsel yakın kızılötesi spektroskopiyi (fNIRS) ve neredeyse sessiz, taşınabilir nörogörüntülemeyi kullanan bir beyin taraması araştırmasının en son aşamasında ortaya çıktı.

Algoritma, kronik kulak çınlaması olan 25 kişi ve çınlaması olmayan 21 kişilik kontrol grubuyla yapılan son deneyde, kulak çınlamasının varlığını %78 doğrulukla belirledi. Aynı derecede önemli bir keşif de algoritmanın hafif ve şiddetli kulak çınlaması türlerini %87 doğrulukla ayırt edebilmesiydi.

fNIRS sinyalleri ölçülürken, katılımcılara hem görsel, hem de işitsel uyaranlar sunuldu. Tinnitus hastalarından çınlamalarının ne kadar gürültülü ve rahatsız edici olduğunu değerlendirmeleri istendi. Bu sonuçlar, fNIRS sinyallerine dayalı beyin aktivitesi modelleri ile ilişkilendirildiğinde, daha şiddetli kulak çınlaması olanların, istirahat halindeyken beynin temporal, frontal ve oksipital bölgeleri arasında daha yüksek düzeyde arka plan bağlantısına sahip olduğu bulundu.

Araştırma sonuçlarının hastaların öznel raporlarına dayanmasına rağmen araştırmanın başında bulunan Mehrnaz Shoushtarian, algoritmanın hafif ve şiddetli kulak çınlamasını objektif olarak ayırt etme kapasitesinin, tedavide de yardımcı olabileceğine inanıyor.

Kaynak: https://www.audiology-worldnews.com/research/3948-ai-breakthrough-brings-objective-tinnitus-diagnosis-within-reach