Migren olmayan baş ağrıları, kulak çınlaması ve ani işitme kaybı riskini arttırıyor.

Migren olmayan baş ağrıları, kulak çınlaması ve ani işitme kaybı riskini arttırıyor.

Tayvan’da yapılan yeni bir araştırma migren dışı baş ağrısı çeken hastalarda, kronik baş ağrısı bulunmayan hastalara kıyasla tinnitus (kulak çınlaması), sensorinöral işitme kaybı, ve ani işitme kaybı riskinin daha fazla olduğunu öne sürdü.

Hakemli dergi PloS One’da yayımlanan çalışmanın, tinnitus, sensorinöral işitme kaybı, ve(ya) ani işitme kaybının migreni olan hastalarda arttığını gösteren ancak migren dışı baş ağrısı olan hastalara dair veri sağlamayan önceki bir çalışmanın yarattığı boşluğu kapattığı düşünülüyor.

Bu geriye dönük yeni analiz, Tayvan’ın 2005 Boyuna Sağlık Sigortası Veri Tabanı’daki (LHID2005) migren dışı baş ağrısı olan (n=43,294) ve baş ağrısı olmayan hastalardan (n=173,176) veri aldı. Hastaların takibi indeks tarihinden (1 Ocak 1996) tinnitus, sensorinöral işitme kaybı, ani işitme kaybının ilk teşhisine, ölüme ya da 2012’in sonuna kadar yapıldı. Migren dışı baş ağrıları ve işitme bozuklukları arasındaki ilişkiyi inceleme amacıyla tüm eş değişkenler için adapte edilen bir Cox orantılı tehlike modeli kullanıldı.

Migren dışı baş ağrısı olan hastalarda, tinnitus, sensorinöral işitme kaybı ya da ani işitme kaybı için toplam risk, migren dışı baş ağrısı olan kontrol grubuna (adapte edilmiş risk oranı [aHR], 2.73; 95% CI, 2.62–2.84; P <.0001) kıyasla daha fazlaydı. Migren dışı baş ağrısı olan hastalarda bireysel olarak tinnitus (aHR, 3.05; 95% CI, 2.91–3.19; P <.0001), sensorinöral işitme kaybı (aHR, 1.89; 95% CI, 1.74–2.05; P <.0001), ve ani işitme kaybı (aHR, 2.14; 95% CI, 1.77–2.59; P <.0001) riskinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.

Çalışmanın tamamı için tıklayın*

Kaynak: Neurology Advisor

https://www.audiology-worldnews.com/research/3690-tinnitus-and-sudden-deafness-risk-raised-by-non-migraine-headaches