İşitme Kaybının Demans Üzerindeki Etkisi

İşitme kaybı ve demans arasındaki ilişki günümüzde birçok araştırmacı tarafından incelenmektedir. Araştırmalar işitme kaybının demansa neden olabileceğini ileri sürseler de ikisi arasında nedensel bir ilişki olup olmadığı tam olarak bilinmiyor. Fakat sekiz yıl süren yeni bir çalışma bu konuya açıklık getirebilir.

Brigham & Women’s Hospital’daki araştırmacılar 2008 ve 2016 yılları arasında 62 yaş ve üstü 10,107 erkekle çalıştılar. Subjektif bilişsel işlev (SCF) puanlarını belirlemek için katılımcılara çalışmanın başında ve sonunda, ve çalışmanın ortasına denk gelen 2012 yılında altı soruluk bir test uygulandı.

Testlerde ve sonrasındaki kontrollerde herhangi bir SCF düşüklüğü çıkan katılımcılar bilişsel işlevlerinde gerilemeye sahip diye tanımlandılar. Araştırmacılar sekiz yılın sonunda, hafif işitme kaybı olan katılımcıların SCF gerilemesi yaşama olasılığının, işitme kaybı olmayanlara kıyasla %30 daha çok olduğunu keşfettiler.

Katılımcıların işitme duyuları ne kadar kötüyse, bilişsel işlevinin düşme olasılığı o kadar fazlaydı. Orta derece işitme kaybı olan katılımcıların SCF gerilemesi yaşama riski %42 daha fazlayken, ileri derece işitme kaybı olanlarda bu rakam %54’e çıktı.

Araştırmacılar işitme cihazlarının bu gerilemeyi kısmen engelleyip engellemediğini tespit etmek istediler. Ancak sonuçlar umut verici değildi. İleri derece işitme kaybına sahip, işitme cihazı kullanan erkekler arasında bilişsel gerileme riski işitme kaybı olmayanlardan %37 daha yüksekti. Bu risk işitme cihazı kullanmayanlara kıyasla daha düşük olsa da istatistiksel olarak önem teşkil etmediği kanısına varıldı.

Çalışmanın başyazarı Dr Sharn Curhan “Bulgularımız işitme kaybının, yeni başlangıçlı subjektif bilişsel gerilemeyle ilişkili olduğunu ortaya koydu, bu da kognisyondaki erken evre değişimlerin göstergesi olabilir. Bu bulgular bilişsel gerileme riski yüksek olan bireylerin tespit edilmesinde yardımcı olabilir” dedi.

Yazan James Puckle

https://www.mediplacements.com/article-801850323-new_study_shows_how_hearing.html