Covid semptom ve önlemleri kulak çınlamasını artırır mı?

Covid semptom ve önlemleri kulak çınlamasını artırır mı?

Stres faktörlerinin diğer faktörlere oranla baskın çıktığı İngiliz araştırması, Covid semptom ve önlemlerinin kulak çınlamasını arttırdığını öne sürüyor

Birleşik Krallık’taki Anglia Ruskin Üniversitesi’nce (ARU) tinnitus (kulak çınlaması) problemi olan 3,103 kişi üzerinde yapılan yeni bir çalışmanın sonucunda, COVID-19 semptomu gösterenlerin %40’ında eş zamanlı olarak kulak çınlamalarının arttığı ortaya çıktı.

Fakat araştırma önceden tinnitus problemi olan deneklere odaklanıyor, ve kulak çınlamalarının COVID-19’la birlikte tetiklendiğini bildirenlerin “sayısının az” olmasına rağmen, çalışma ve tartışma kısmında genellikle tinnitusla ilintilendirilen kaygı semptomlarına geniş yer veriliyor.

Örneğin, İngiliz deneklerin %46’sı iş ve yaşam tarzlarında değişikliğe neden olan sosyal mesafe önlemlerinin problemlerini arttırdığına inanıyor.  Denek grubunun Amerikalı katılımcılarla birlikte çoğunluğunu oluşturan bu kesim, diğer ülkelerdeki kişilere kıyasla en büyük sorunun bu olduğunu belirtti. Kuzey Amerika’dakilerin sadece %29’u bu sorunu bildirdi.

Bulaşma korkusu

COVID-19 kapma korkusu, mali kaygılar, yalnızlık ve uykusuzluk, tüm katılımcıların %32’sinde tinnitusun daha rahatsız edici olmasına neden oldu. Bahsi geçen diğer faktörlerin arasında görüntülü aramaların artması, önceye oranla daha gürültülü bir ev ortamı, uzaktan eğitim, tinnitus desteğine daha az ulaşım (kısır döngü), ve kahve ve alkol tüketiminin artması vardı. İngiliz Tinnitus Derneği’nin (BTA) de dahil olduğu çalışmaya göre kadınlar ve 50 yaş altındaki kişiler pandemi sırasında tinnitusu çok daha rahatsız edici buldular.

Çalışmanın ortak yazarlarından biri olan BTA Başkanı David Stockdale, “İkinci Covid-19 dalgasının gelmesi ve ulusal sokağa çıkma yasağının stres ve izolasyon hislerini arttırmasıyla birlikte, halk sağlığı önlemlerinin tinituslu bireyler için aynı hataların tekrarlamaması çok önemli” dedi.

Stockdale ayrıca “Tinnitusun erken evrelerinde yanlış tedavi edilmesi genellikle vakaların çok daha kötüleşmesine yol açar ve ağır tinnitus problemi akıl sağlığını derinden etkileyebilir. Sağlık sisteminin bunu akılda tutarak, ikinci COVID-19 dalgası yayılırken tinnitus geliştiren ya da problemi kötüye giden kişilerin mümkün olduğunda hızlı bir şekilde profesyonel sağlık desteğine erişimlerini sağlaması gerekir” diye ekledi.

Anglia Ruskin Üniversitesi’nin (ARU) Görme & İşitme Bilimleri’nde Araştırma Görevlisi olan, araştırmanın başyazarı Dr Eldré Beukes: “Çalışmanın bulguları tinnitus geçirmekle ilişkili zolukları ve hem artan kaygı ve yalnızlık gibi iç etmenlerin, hem de günlük düzenin değişmesi gibi dış etmenlerin bu duruma büyük ölçüde etki edebileceğinin altını çiziyor” dedi.

“COVID-19’un yol açtığı bazı değişikliklerin tinnitusu olan insanların hayatlarını negatif yönde etkilediği ortada, ve bu çalışmadaki katılımcılar COVID-19 semptomlarının arttığını ya da, bazı durumlarda, tinnitus ve işitme kaybına yol açtığını bildirdiler. Bu durum hem klinik hem de yardım hizmetleri tarafından yakından incelenmelidir”.

Örnek vaka

Clacton-on-Sea de yaşayan 29 yaşındaki Rebecca Edgar, çocukken kokleasında (kulak salyangozu) geçirdiği bir enfeksiyondan beri sahip olduğu tinnitusun pandemi nedeniyle ‘hiç olmadığı kadar kötü’ olduğunu düşünüyor.

ARU’nun izniyle:

“Son 20 yıldır kulağımda devam eden tiz bir uğultu var ama tinnitusum kuşkusuz daha önce hiç bu kadar kötü olmamıştı. Bir kulağım zaten sağır ve Covid-19 kapıp geri kalan işitme duyumu tamamen kaybetmekten çok korkuyorum.”

“Ayrıca ailem için de endişeleniyorum. Kocam, ebeveynlerim ve kardeşlerimin hepsi temel hizmet çalışanları ve bazılarının riskli sağlık sorunları var, bu da beni sürekli endişelendiriyor; stres seviyelerim tavan yaptı!” “Tinnitusum o kadar gürültülü bir hal aldı ki artık arabamın arka koltuğundan benimle konuşan çocuğumu bile duymakta zorlanıyorum ve uykuya dalmak gittikçe zorlaşıyor. Bu öyle bir kısır döngü ki tinnitusumu kafaya taktıkça sesi daha da yükseliyor ve stresim daha da artıyor.”

“İnsanlar tinnitusun rahatsız edici bir sesten çok daha kötü bir şey olduğunu anlamıyorlar; hayatınızı her yönden etkiliyor, yapmak istediğiniz şeyi yaptırmıyor ve kendiniz olmanıza izin vermiyor. Covid-19 aşısı geliştireceğimize dair umudum büyük ve umarım tinnitus için de bir tedavi buluruz. İşte o zaman hayatım tamamen değişir!”

Kaynak: ARU/BTA

https://www.audiology-worldnews.com/research/3940-stress-factors-dominate-uk-study-suggesting-increased-tinnitus-from-covid-symptoms-and-measures