COVID-19 İşitme Kaybına Mı Neden Oluyor?

COVID-19 İşitme Kaybına Mı Neden Oluyor?

İngiltere’de COVID 19’un diğer sağlık sorunlarıyla ilişkisi ile ilgili sıkça başvurulan uzmanlardan biri olan Manchester Odyoloji ve Sağırlık Merkezi’nin (MacCAD) Direktörü Prof. Kevin Munro, virüsün işitme mekanizmasına zarar verip vermediğini araştırıyor.

Araştırmanın temelini; kızamık, kabakulak ve menenjit gibi virüslerin işitmeye zarar verdiği biliniyorken, koronavirüsün de işitme kaybına yol açmasının mümkün olduğu düşüncesi oluşturuyor.

Manchester araştırmacıları tarafından yapılan bir önceki çalışmada, COVID-19’lu yetişkinler, hastaneden taburcu olduktan sekiz hafta sonra izlendi ve onda birden fazlası işitme duyularında bozulma veya kulak çınlaması bildirdiler.

Önerilen ileri araştırma, yarısı COVID-19 olup, hastaneden taburcu edilen 218 hastayı değerlendirmek için bir mobil test tesisinin kullanılmasını içeriyor.

“NIHR Manchester Biyomedikal Araştırma merkezi, böyle bir çalışma için ihtiyaç duyduğumuz tüm araştırma olanaklarına sahip bir araştırma aracına sahip. Böylece araştırma için iyileşmiş ya da iyileşme sürecinde olan hastaların evlerine gidip, kapsamlı bir değerlendirme yapabileceğiz.”

COVID 19 geçirenlerde işitme sorunları neden artmış olabilir?

Profesör Munro, COVID 19’dan etkilenen hastaların neden işitmelerinde farklılık bildirmiş olabileceğine dair birkaç olası neden sıralıyor:

– Virüs, doğrudan kokleaya ve/veya işitme sinirine zarar veriyor olabilir.

– Virüs, dolaylı olarak (ör. anormal derecede güçlü bir bağışıklık reaksiyonu nedeniyle) kulağa zarar veriyor olabilir.

– Uzun süre alınan klorokin dozlarının işitmeyi etkilediği ve kulak çınlamasına neden olduğu bilinmektedir. Remdesivir, COVID-19 tedavisinde kullanılan bir antiviraldir ve işitme kaybına neden olduğu bildirilen bir ilaç sınıfına aittir.

– Yoğun bakımda olan kişiler, işitme kaybını da içerebilecek bir dizi sağlık sorunu yaşayabilirler.

– Pandemi, zihinsel ve duygusal gerginliğe neden oldu ve kulak çınlamasının stresle birlikte arttığı da biliniyor.

– Yüz maskeleri takarken iletişim kurmak zordur. Ayrıca hastaneler de gürültülü yerlerdir. Her iki faktör de bazı kişilerin işitme kaybı olduğunu fark etmelerine neden olabilir.

– Bazı COVID 19 hastaları, yüksek düzeyde yorgunluk bildirir ve yorgunluk nedeniyle konuşmayı dinlemede veya takip etmekte zorluk yaşayabilirler. Bu durum, bir işitme sorunu varmış gibi yanlış algılanabilir.

– Tamamen tesadüf olabilir.

Kaynak: https://www.audiology-worldnews.com/research/3928-manchester-researchers-land-funding-to-investigate-COVID-links-to-hearing-loss