Bazı Baş Ağrıları Kulak Çınlaması ve Ani İşitme Kaybı Riskini Yükseltiyor

Bazı Baş Ağrıları Kulak Çınlaması ve Ani İşitme Kaybı Riskini Yükseltiyor

Tayvan’da yapılan son araştırmalar, migren dışı baş ağrısı çeken hastaların kulak çınlaması, sensörinöral işitme bozukluğu ve ani işitme kaybı açısından kronik baş ağrısı olmayanlara göre önemli ölçüde daha fazla risk altında olduğunu öne sürüyor.

Daha önceki çalışmalar, migren kaynaklı baş ağrısına odaklanmıştı. Bu araştırma, migren dışı baş ağrılarının kulak çınlaması, sensörinöral işitme bozukluğu ve ani işitme kaybı ile ilişkisi üzerine duruyor.

Migren dışı baş ağrısı olan 43 294 ve baş ağrısı olmayan 173 176 hastayı içeren analizde hastalar, indeks tarihinden (1 Ocak 1996) ilk tinnitus, sensörinöral işitme bozukluğu, ani işitme kaybı oluşumuna kadar izlendi.

Araştırmada önceki çalışmaların bulgularıyla birlikte ele alındığında, sonuçların migren dışı baş ağrısının artan tinnitus, sensörinöral işitme bozukluğu ve ani işitme kaybı riskleriyle ilişkili olduğunu gözlendi. Bu nedenle uzmanların, kulak çınlaması ve işitme bozukluğu olan hastaları muayene ederken baş ağrısı öyküsüne çok dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Araştırmayla ilgili detaylı bilgi için:

https://www.audiology-worldnews.com/research/3690-tinnitus-and-sudden-deafness-risk-raised-by-non-migraine-headaches