İşitme Kaybı

İşitme Kaybı

İşitme Kaybı

İşitme, dış dünyayı algılamamızdaki en önemli duyularımızdan biridir. Özellikle çocukluk çağında işitme duyusu sadece duymada değil, konuşma ve sosyal hayatla iletişimin gelişmesinde de anahtar rol oynar. İşitme duyumuzda bazen doğuştan, bazen travmalarla, bazen de yaşa bağlı sıkıntılar ortaya çıkabilir.

Daha Fazla Bilgi