Vertigo (Baş Dönmesi)

Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Sıklıkla bulantı, kusma ve denge kaybı bu duruma eşlik edebilir. Vertigo genellikle baş dönmesi olarak adlandırılmaktadır. Ancak gerçekte her baş dönmesi vertigo değildir. Vertigoda ataklar belli belirsiz olabileceği gibi, kişinin günlük işlerini yapmasına engel olacak kadar şiddetli de olabilir.

Daha Fazla Bilgi

Tinnitus (Çınlama)

Kulak çınlaması, bir ya da her iki kulakta duyulan ses anlamına gelmektedir. Ses, kafanın dışında değil içinde ortaya çıkar ve hasta tarafından istemsizce duyulur. Kulak çınlaması, hastaların günlük ve sosyal yaşantısını oldukça olumsuz yönde etkiler. Kulak çınlaması sorunu yaşayan kişinin yaşadığı stres, durumu daha da kötü hale getirdiğinden kişi bir kısır döngüye girer.

Daha Fazla Bilgi

İşitme Kaybı

İşitme, dış dünyayı algılamamızdaki en önemli duyularımızdan biridir. Özellikle çocukluk çağında işitme duyusu sadece duymada değil, konuşma ve sosyal hayatla iletişimin gelişmesinde de anahtar rol oynar. İşitme duyumuzda bazen doğuştan, bazen travmalarla, bazen de yaşa bağlı sıkıntılar ortaya çıkabilir.

Daha Fazla Bilgi

Çocuklarda İşitme Kaybı

Hayata adım attıkları günden itibaren bebek ve çocukların dünya ile bağlantılarını sağlayabilmeleri için işitme duyusu çok önemli bir yer teşkil eder. Dil gelişimi için çocukların sesleri duymaları, bu sesleri tanımayı ve aynı sesleri çıkararak konuşmayı öğrenmeleri gerekmektedir. İşitme sorunu yaşayan çocuklar, bu gelişim evrelerini doğru sırada tamamlayamazlar.

Daha Fazla Bilgi

Denge Rehabilitasyonu

Genel olarak “baş dönmesi ve denge bozukluğu” olarak bilinen “vertigo” aslında altta yatan birçok nedene bağlı olarak yaşanabilen bir semptomdur. İlaçlarla tedavi edilemeyen, kronik hale gelen, nedeni bilinmeyen vertigonun, beyinde denge algısının yeniden modüle edildiği “Vestibüler rehabilitasyon” yani denge rehabilitasyonu yöntemiyle tedavi edilebilir.

Daha fazla Bilgi

Artikülasyon Bozuklukları (Konuşma Terapisi)

Artikülasyon Bozukluğu; seslerin, hecelerin ya da sözcüklerin yanlış üretilmesidir. Dinleyenler kişinin ne söylediğini anlamak için daha fazla dikkat harcar. Bu durum, kişinin okul ya da mesleki başarısını, toplumsal iletişimini etkiler. Bozukluğun şiddeti, konuşmadaki küçük aksaklıklardan tamamen anlaşılmayan bir konuşmaya kadar değişebilir.

Daha Fazla Bilgi
Vertigo Tedavisi
Tinnitus (Çınlama)
İşitme Kaybı
Çocuklarda İşitme Kaybı
Denge Rehabilitasyonu
Artikülasyon Bozuklukları
Trafik gürültüsü kulak çınlamasına sebep olabiliyor

Özellikle büyük kentlerde durmaksızın maruz kaldığımız trafik gürültüsünün oluşturduğu kakofoni, sadece huzurumuzu bozmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığımıza da zarar verebiliyor. Güney Danimarka Üniversitesi (SDU) Klinik Araştırma Bölümü ve Mærsk Mc-Kinney Møller Enstitüsü’nden araştırmacılar, 3,5 milyon Danimarkalı’dan elde edilen verilerle yaptıkları yeni bir çalışmada, Danimarkalıların evlerinde ne kadar fazla trafik gürültüsüne maruz kalırlarsa, kulak çınlaması (tinnitus)…

GERİATRİK HASTALARDA VESTİBÜLOPATİ NEDENLERİ VE REHABİLİTASYON

DENGEYE GENEL BAKIŞ Yaşlılarda Denge ile İlgili Başlıca Sorunlar: Yaşla İlgili Değişiklikler Değerlendirme Müdahale Stratejileri Vestibülopati Baş dönmesi, dengesizlik, mide bulantısı ve görme sorunları ile karakterize bir bozukluk Dengeleme aparatının bir parçasını içeren vestibüler labirentin patolojik süreçleri YAŞLILARDA DENGE Yaşlanmanın Postüral Kontrol ve Denge Üzerindeki Etkisi Duyusal Sistem Yaşlanma ile birlikte: Görme keskinliği, kontrast duyarlılığı…

Migrenöz Vertigo’da Odyolojik Değerlendirmeler

Migrenöz Vertigo (MV) rahatsızlığı nasıl tanımlanır? Vertigo (baş sönmesi) ve migren, birbirinden bağımsız olarak çok rastlanan rahatsızlıklardır. Bu iki rahatsızlığın birlikte görülmesi de çok sıktır. ´Migrenöz Vertigo (MV), migrenin neden olduğu baş dönmesi veya dengesizlik semptomlarını içeren bir rahatsızlıktır.1 ´Tanısal olarak, Vertigo ve baş ağrılarının, bağımsız mı yoksa birbiriyle ilişkili mi olduğu ve özellikle migren…

Covid semptom ve önlemleri kulak çınlamasını artırır mı?

Stres faktörlerinin diğer faktörlere oranla baskın çıktığı İngiliz araştırması, Covid semptom ve önlemlerinin kulak çınlamasını arttırdığını öne sürüyor Birleşik Krallık’taki Anglia Ruskin Üniversitesi’nce (ARU) tinnitus (kulak çınlaması) problemi olan 3,103 kişi üzerinde yapılan yeni bir çalışmanın sonucunda, COVID-19 semptomu gösterenlerin %40’ında eş zamanlı olarak kulak çınlamalarının arttığı ortaya çıktı. Fakat araştırma önceden tinnitus problemi olan…

Migren olmayan baş ağrıları, kulak çınlaması ve ani işitme kaybı riskini arttırıyor.

Tayvan’da yapılan yeni bir araştırma migren dışı baş ağrısı çeken hastalarda, kronik baş ağrısı bulunmayan hastalara kıyasla tinnitus (kulak çınlaması), sensorinöral işitme kaybı, ve ani işitme kaybı riskinin daha fazla olduğunu öne sürdü. Hakemli dergi PloS One’da yayımlanan çalışmanın, tinnitus, sensorinöral işitme kaybı, ve(ya) ani işitme kaybının migreni olan hastalarda arttığını gösteren ancak migren dışı…

Taşınabilir müzik çalarlar okul çağındaki çocuklarda işitme kaybına neden olabilir.

Yapılan yeni bir araştırma uzun süre taşınabilir müzik çalar kullanımının okul çağındaki çocuklarda işitme kaybı riskini arttırdığını belirtti. Rotterdam’daki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi’nden bir ekip, gürültüye bağlı işitme kaybının yaygınlığını ve bu eğilimlerin taşınabilir müzik çalarlar ya da diğer sosyodemografik etkenlerle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğini incelemek için Hollanda’da yaşayan 9-11 yaş aralığındaki 3,116 çocuğa ait veriyi inceledi….

Kulak çınlaması kanser belirtisi olabilir.

Toplumun yaklaşık %10’unda görülen tinnitus (kulak çınlaması) zaten rahatsız edici bir sorunken, aynı zamanda kanser belirtisi olabilir. Ulusal Sağlık Hizmeti’nin nazofarenks (geniz) kanseri hakkındaki yeni rehberi tinnitus semptomları göstermenin hastalığın belirtilerinden biri olabileceği konusunda uyardı. Nazofarenks kanseri boğazın ağzı burna bağlayan belirli bir bölgesinde görülen nadir bir kanser türüdür. Göstergesi olan semptomlar diğer sağlık sorunlarına…

Kadınlarda işitme kaybı sağlıklı beslenmeyle hafifletilebilir

Sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak tıbbi sebeplerden her zaman için iyi bir fikir olsa da çoğunlukla kilo verme, ve kalp hastalıkları ve diyabet gibi sağlık durumlarını önlemeyle ilişkilendirilir. Fakat yapılan yeni bir çalışma belli gıdaları içeren yiyecekleri tüketmenin kadınlar arasında duyma kaybını önlemede faydalı olduğunu öne sürdü. Journal of Nutrition’da yayımlanan araştırmada, 2. Hemşire…

Bebek sağırlığı, işaret etme gibi jestler dahil sözsüz iletişimi engelliyor

Birleşik Krallık’taki Sheffield Üniversitesi’nde psikologlar tarafından yapılan yeni bir araştırmanın sonucunda bebek sağırlığının el kol hareketlerini gibi erken dönem sözsüz iletişim becerilerini ciddi olarak etkilediği ortaya çıktı. Akademisyenler bebeklerin dil gelişimine dair olumlu öngörülerde bulunduğu bilinen beş tip erken dönem iletişim yöntemini incelediler: gösterme jestleri, verme jestleri, işaret parmağıyla gösterme, iletişimsel sesler çıkarma, ve kelime…

Yapay Zekâ Kulak Çınlaması Teşhis ve Tedavisinde Yeni Ufuklar Açabilir

Avustralya, Melbourne’daki Bionics Enstitüsü araştırmacıları tarafından geliştirilen bir algoritma, uzmanların hastalarının kulak çınlamasını (tinnitus) algılaması ve objektif olarak ölçmesini sağlayabilir. Çığır açan buluş, sese ilişkin beyin kan akışı aktivitesi ölçümlerinin kalitesinin giderek iyileştirilmesine olanak tanıyan işlevsel yakın kızılötesi spektroskopiyi (fNIRS) ve neredeyse sessiz, taşınabilir nörogörüntülemeyi kullanan bir beyin taraması araştırmasının en son aşamasında ortaya çıktı….

DENGE SİSTEMİMİZ NASIL ÇALIŞIR?

Dengenin sağlanması beynin; iç kulaktaki vestibüler organlardan, gözlerden, kaslardan ve eklemlerden aldığı bilgilere bağlıdır. Bu sistem; yaralanma, hastalık veya yaşlanma sürecinden kaynaklanan bir veya daha fazla bileşenin hasar görmesiyle bozulduğunda; baş dönmesi, sersemlik, görme sorunları, mide bulantısı, yorgunluk ve konsantrasyon güçlükleri gibi diğer semptomların eşlik ettiği denge bozuklukları yaşayabilirsiniz. Çoğumuz, dengenin çok kolay sağlandığını düşünürüz….

COVID-19 İşitme Kaybına Mı Neden Oluyor?

İngiltere’de COVID 19’un diğer sağlık sorunlarıyla ilişkisi ile ilgili sıkça başvurulan uzmanlardan biri olan Manchester Odyoloji ve Sağırlık Merkezi’nin (MacCAD) Direktörü Prof. Kevin Munro, virüsün işitme mekanizmasına zarar verip vermediğini araştırıyor. Araştırmanın temelini; kızamık, kabakulak ve menenjit gibi virüslerin işitmeye zarar verdiği biliniyorken, koronavirüsün de işitme kaybına yol açmasının mümkün olduğu düşüncesi oluşturuyor. Manchester araştırmacıları…

Vertigo
Vertigo

Latince “dönmek” fiilinden gelir ve denge sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle meydana gelen baş dönmesidir.

Kulak Çınlaması (Tinnitus)
Kulak Çınlaması (Tinnitus)

Bireyin, bir ya da her iki kulağında ya da kafasında, ara ara ya da sürekli duyduğu cırcır böceği sesi, kuş sesi…

İşitme Kaybı
İşitme Kaybı

Dış dünyayı algılamamızdaki en önemli araçlardan biri olan işitme duyumuzda bazen doğuştan, bazen ise sonradan…

Çocuklarda İşitme
Çocuklarda İşitme

Hayata adım attıkları günden itibaren bebek ve çocukların dünya ile bağlantılarını sağlayabilmeleri için işitme duyusu çok önemli bir yer teşkil eder. Dil gelişimi için çocukların sesleri duymaları, bu sesleri tanımayı ve aynı sesleri çıkararak konuşmayı öğrenmeleri gerekmektedir.

Denge Rehabilitasyonu
Denge Rehabilitasyonu

İlaçlarla tedavi edilemeyen, kronik hale gelen, nedeni bilinmeyen vertigonun, beyinde denge algısının yeniden modüle edildiği “Vestibüler rehabilitasyon” yani denge rehabilitasyonu yöntemiyle tedavi edilebilir.

Artikülasyon Bozuklukları (Konuşma Terapisi)
Artikülasyon Bozuklukları (Konuşma Terapisi)

Artikülasyon Bozukluğu; seslerin, hecelerin ya da sözcüklerin yanlış üretilmesidir. Dinleyenler kişinin ne söylediğini anlamak için daha fazla dikkat harcar. Bu durum, kişinin okul ya da mesleki başarısını, toplumsal iletişimini etkiler.

Son YouTube Paylaşımlarımız

Sık Sorulan Sorular

Baş dönmesinin kesin çözümü var mı?

Baş dönmesi (Vertigo) bir belirti olduğu için bu belirtinin hangi rahatsızlıktan kaynaklı olduğunu bulmak gerekir. Sebebi tespit edildikten sonra uygun tedavi protokolü ile iyileştirilebilen bir rahatsızlıktır. Manuel bazı egzersizler, manevralar, ilaç tedavisi ya da Vestibüler Rehabilitasyon dediğimiz denge rehabilitasyonuyla ortadan kaldırılabilinir. ⁠

Kulak çınlaması (Tinnitus) neden kaynaklanır?

Kulak çınlaması yani Tinnitus aslında kişinin dışarıdan herhangi bir uyaran olmadan duymuş olduğu bir sestir. Tinnitus tabiki de bir hastalığın habercisi de olabilir. Çünkü bir hastalık adı değildir, bir semptomdur. Bir hastalığın belirtisidir. Dış kulak, orta kulak ya da iç kulakla ilgili bazı durumlar, bazı rahatsızlıklar kulak çınlamasına sebebiyet verebilir. Örneğin; dış kulak yolunda birikmiş olan bir kulak kiri, orta kulakta bir enfeksiyon, kireçlenme, iç kulak kaynaklı işitme kaybı, akustik travmatik durumlar, bunun dışında metabolik rahatsızlıklar, kardiyolojik problemler, tansiyon, şeker gibi kronik rahatsızlıklar ve benzeri birçok rahatsızlık yine kulak çınlamasının sebepleri arasındadır.

Formu Doldurun!

Tüm sorularınızı formu doldurarak bize ulaştırabilirsiniz.

Uzman Odyolog Özlem Ruhioğlu Çınar size en kısa zamanda cevap verecektir.